Här är ett litet axplock med bilder ur Majs produktion,
samt ett foto av Maj på äldre dar.