Maj Bring (1880 – 1971) var verksam som konstnär under 1900-talet. Hon studerade bland annat för Carl Wilhelmsson i Göteborg och för Henri Matisse i Paris. Hon drev själv en konstskola på Söder i Stockholm, där hon också bodde. Maj Bring skrev en självbiografi, ”Motsols”. Den finns nu i ny utgåva kompletterad med en stor mängd bilder ur hennes konstnärskap.

Maj Bring var ordförande i Föreningen Svenska Konstnärinnor mellan åren 1949 till 1951.

I boken beskriver Maj Bring vägen till sitt konstnärskap och skildrar måleriskt sin samtid och möten med kända och okända. Hennes skildring av konstnärslivet i Paris med den nordiska kolonin av konstnärer, varav flera gick i Matisses skola, ger en närvarande ögonblicksbild av en omvälvande tid.

Nyutgivningen har kommit till stånd genom Maj Brings Fonds försorg. Boken är på ca 180 sidor och går att beställa via länken ovan. Boken kan också köpas på Göteborgs konstmuseum, Moderna museet och Waldemarsudde i Stockholm samt på Sahlströmsgården i Torsby.

Maj Brings konst finns representerad på bland annat Moderna Museet och på Nationalmuseum, Stockholm. Verk av Maj Bring finns också på Sahlströmsgården, Torsby, Per Ekström museet, Mörbylånga, Agueli-museet, Sala och Borås museum, för att nämna några.

Under 2007 pågick en utställning om de svenskar och norrmän som var elever hos Matisse i Paris. Utställningen visades på Kristinehamns konstmuseum (2007-05-12 — 2007-08-26) och under hösten 2007 på Lillehammer Kunstmuseum, Norge. Maj Bring fanns representerad vid utställningarna.

En utställning med namnet ”Nordens Matisse-elever” har visats i Köpenhamn, Danmark, på Kunstforeningen GL Strand. (2008-02-09 — 2008-05-04). Utställningen omfattade ca 60 verk av bl a Henrik Sörensen, Per Krohg, Sigrid Hjertén, Einar Jolin och av Maj Bring.

2008 beslöt man i Stockholm att hedra flera konstnärer med att namnge gator och några parker efter dem. I Sköndal har åtta kvinnliga konstärer fått gator uppkallade efter sig, däribland Maj Bring. Bland de andra kan nämnas Mollie Faustman, Vera Nilsson, Siri Derkert och Sigrid Hjertén.

I den andra delen av Signums konsthistoria ”Konst och visuell kultur i Sverige efter 1800”, utgiven 2008, har det gjorts utrymme också för de kvinnliga konstnärerna under perioden, bland andra Maj Bring.

På Säfstaholms slott pågick under sommaren 2010 en utställning med titeln:

”HÄRTILL ÄR VI TVUNGNA”
Föreningen Svenska Konstnärinnor 1910-2010

Här visades verk ur Föreningen Svenska Konstnärinnors långa historia, från den första utställningen 1911 fram till idag. Maj Bring var representerad även på denna utställning.

—o—

När undervisningslokalerna på Medicinarberget i anslutning till Sahlgrenska i Göteborg skulle namnges så föreslogs att de skulle få namn efter konstnärer, målare och skulptörer, med Göteborgsanknytning. Så blev också beslutat, vilket betyder att man nu kan gå till seminarierummet ”Maj Bring”. I rummet finns en plakett med en kort text om Maj. Där står bland annat:

”I början av 1950-talet märkte hon att hennes syn började avta, men vännen Siri Derkert tyckte, att inte behöver man väl se för att måla! Med paljetter och glaspärlor, fjädrar och pappersklipp började Maj Bring skapa nya bilder i collageform, så som hennes lärare Matisse också hade gjort. Sin sista utställning ordnade hon vid 89 års ålder och nu beskrevs hennes konst som ’flödande av generositet, humor och livsglädje’ ”

—o—

Under hösten/vintern mellan 13:e september 2014 till 15:e februari 2015 visades en utställning, ”Inspiration Matisse!”, på Waldemarsudde, Stockholm, där Maj var representerad med flera verk, samt med en ljudslinga från ett radioprogram där hon berättar om tiden i Paris.

—o—

Uppsala Konstmuseum  har 2020 haft en stor retrospektiv utställning  om Maj Bring. Den pågick mellan den 5:e mars till den 11:e oktober 2020. Den innehöll teckningar, målningar och collage m m. Det är den hittills största samlade utställningen av Maj Brings konstnärskap, och innehåller verk allt från hennes studietid, hennes oljemåleri och de collage hon gjorde under senare delen av sitt liv när hennes syn försämrats.

Lyssna på Maj! Under utställningen Kunde man få lyssna på Maj när hon berättar om sitt liv i de radio-intervjuver hon gjorde på 60-talet. Om man inte har haft möjlighet att lyssna på plats så kan man kontakta utställningens kurator Åsa Thörnlund, och få en inbjudan till en Facebook-grupp där man kan få lyssna till Maj i sin dator eller smarta mobil.

FÖREDRAG. Den 8:e oktober kl 18.00, 2020 Uppsala konstmuseum, föreläste Lena Boëthius om Maj under rubriken ”Målarinna i modernismens brytningstid”. Det var ett begränsat antal platser tillgängliga. Föreläsningen live-sändes via Facebook.

Museet har också producerat en video som man kan se på Youtube om Maj Bring. Det finns också en video där Claes Moser pratar om det sammanhang som Maj arbetade i. Man har också gjort ett samtal med rubriken: Den könade staden. Om stadsskildringar och dess kopplingar till genus i romankonst och måleri med Maj Brings konst från 1900-talets första decennier som utgångspunkt. (Det är 6 delar: Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5 och del 6.) (Klicka på länkarna, text i färg, för att komma till Youtube.)

Här nedan är ett par bilder från utställningen. Mycket arbete hade lagts ned på utställningslokalerna. Väggarna målade i olika färger för de olika avdelningarna av utställningen.

—o—

(Målningen som utgör bakgrund för hemsidan är hennes självporträtt (beskuret) från Paris 1907.)